Free cookie consent management tool by TermsFeed

Stiftelsen Haug Boliger

Moloveien 5, 6004 Ålesund

Telefon

930 15 859

Følg oss :

Vedtekter for Stiftelsen Haug Boliger

Hjem /
Vedtekter for Stiftelsen Haug Boliger

Vedtekter for Stiftelsen Haug Boliger

(pr. stiftelsestidspunktet, 11. oktober 2023)

§1
Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er “Stiftelsen Haug Boliger”.


§2

Kontor
Stiftelsens forretningskontor er i Ålesund kommune.


§3

Stiftelsens formål
Avkastning fra stiftelsens kapital skal, etter fradrag for kostnader til drift, skatter og avgifter, samt justering for løpende krone-/valutaverdi, komme personer bosatt i Møre og Romsdal med cerebral parese og lignende diagnoser til gode, herunder inkludert beboerne i Haugvegen 29 i Ålesund kommune. Deres interesser skal ivaretas på områder som er vesentlig for etablering og opprettholdelse av menneskets selvstendige og sosiale tilværelse, for å sikre optimal livskvalitet. Videre skal det avsettes midler fra stiftelsens avkastning til velferdstiltak for beboerne i Haug Boliger.

Tildeling av midler skal skje etter skriftlig søknad. Styret i stiftelsen skal sørge for årlig kunngjøring av muligheten til å søke om støtte/tilskudd. Styret i stiftelsen skal kunne kreve at adressat for tildeling fremlegger beskrivelse av tiltenkt bruk av midlene med tilhørende budsjett, og videre kunne forutsette at adressat for tildeling, gir en etterfølgende redegjørelse for faktisk bruk av tildelte midler.


§4

Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital skal være kr 6.000.000.


§5

Styret
Stiftelsens styre skal bestå av tre til fem medlemmer etter nærmere beslutning som foretas av sittende styre. Tjenesteperioden for et styremedlem er to år med mulighet for forlengelse gjennom ny oppnevning.


§6

Stiftelseslovens regler
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende stiftelseslovgivning.