Stiftelsen Haug Boliger

Moloveien 5, 6004 Ålesund

Telefon

930 15 859

Følg oss :
Velkommen

Stiftelsen Haug Boliger

Stiftelsen Haug Boliger har i alle år hatt som hovedoppgave å arbeide for å bedre livsvilkårene til mennesker med Cerebral Parese.

Om oss

Stiftelsen Haug Boliger

Ålesund og Sunnmøre Hjelpelag for Cerebral barneparese ble stiftet i 1958.

Virksomheten de første årene var konsentrert omkring Vesle Haug som åpnet i 1960, ett behandlingshjem med plass for 15 barn med diagnosen Cerebral Parese.

I 1962 åpnet dessuten ett lite skolebygg for barn med Cerebral Parese.

Foreningens navn ble i 1974 endret til Ålesund og Sunnmøre Hjelpelag for Cerebral Parese da Haugveien 29 ble åpnet, ett nytt behandlingshjem med plass til 22 voksne og unge samt egen barneavdeling for små barn, alle med diagnosen Cerebral Parese.

Hvem kan søke

Personer som er bosatt i Møre og Romsdal og som har Cerebral Parese eller andre former for bevegelses utfordringer, for øvrig slik dette er beskrevet i Stiftelsens vedtekter.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om stønad til sosiale tiltak slik som ferie, turer og andre reiser, kulturaktiviteter og andre aktiviteter m.m. som ikke dekkes av det offentlige.

Når kan det søkes:

Det tildeles midler to ganger årlig. Søknadsfristene er 1. mars og 1. september. Det kan ikke tildeles midler til søkere mer en gang hvert kalenderår.

Hva må søknaden inneholde:

Søknaden må være skriftlig og sendes som e-post eller brev. Den må inneholde oversikt (budsjett/kalkyle) over hva det søkes om støtte til. Det må legges ved dokumentasjon på diagnose og kopi av siste skatteoppgjør samt kontonummer som eventuelt tilskudd skal overføres til.

Søknad sendes til

Stiftelsen Haug Boliger, Moloveien 5, 6004 Ålesund

Spørsmål rettes til forretningsfører Åse Bjørlykhaug tlf. 930 15 859.