Free cookie consent management tool by TermsFeed

Stiftelsen Haug Boliger

Moloveien 5, 6004 Ålesund

Telefon

930 15 859

Følg oss :

Om oss

Hjem /
Om oss

Ålesund og Sunnmøre Hjelpelag for Cerebral barneparese ble stiftet i 1958.

Virksomheten de første årene var konsentrert omkring Vesle Haug som åpnet i 1960, ett behandlingshjem med plass for 15 barn med diagnosen Cerebral Parese.

I 1962 åpnet dessuten ett lite skolebygg for barn med Cerebral Parese.

Foreningens navn ble i 1974 endret til Ålesund og Sunnmøre Hjelpelag for Cerebral Parese da Haugveien 29 ble åpnet, ett nytt behandlingshjem med plass til 22 voksne og unge samt egen barneavdeling for små barn, alle med diagnosen Cerebral Parese.

Fylkeskommunen hadde driftsansvaret for behandlingshjemmet frem til utgangen av 1994 da en rapport fra Helsedirektoratet om spesialinstitusjonene i Norge som kom i 1988 etter hvert førte til at foreningen ikke lenger kunne drifte Haugveien 29 som tidligere. Haugveien 29 ble derfor i 1995 bygget om slik at beboerne fikk sine egne leiligheter og ble ordinære leietakere. Første driftsåret med 14 nyoppussede leiligheter ble 1996 og da overtok Ålesund kommune ansvaret for å gi beboerne i Haugveien 29 lovpålagt praktisk og personlig bistand. Frem til i dag har bygget bestått av til sammen 14 leiligheter leid av voksne og unge med Cerebral Parese samt utleie av næringslokaler til eksterne aktører.
Foreningen skiftet i 2019 navn til Foreningen Haug Boliger.

Foreningen hadde på det meste over 500 medlemmer og i perioder flere ansatte.
Foreningen har i alle år hatt som hovedoppgave å arbeide for å bedre livsvilkårene til mennesker med Cerebral Parese.
Den ble drevet utelukkende basert på frivillighet og foreningen har i alle disse årene kun hatt 3 styreledere: Ingeborg Skjåk Bræk fra 1958 -1979, Kirsten Haugerud fra 1979 -2006 og Roy Fylling fra 2006 – 2023.
Foreningen besluttet i 2020 å selge Haugveien 29 til Ålesund kommune og kommunen overtok eiendommen i 2023.
Foreningen Haug Boliger opprettet Stiftelsen Haug Boliger i 2023 og pengene fra salget av Haugveien 29 ble overført til stiftelsen.