Free cookie consent management tool by TermsFeed

Stiftelsen Haug Boliger

Moloveien 5, 6004 Ålesund

Telefon

930 15 859

Følg oss :

Kven kan søke

Hjem /
Kven kan søke

Hvem kan søke:

Personer som er bosatt i Møre og Romsdal og som har Cerebral Parese eller andre former for bevegelses utfordringer, for øvrig slik dette er beskrevet i Stiftelsens vedtekter.

Hva kan det søkes om tilskudd til:

Det kan søkes om stønad til sosiale tiltak slik som ferie, turer og andre reiser, kulturaktiviteter og andre aktiviteter m.m. som ikke dekkes av det offentlige.

Når kan det søkes:

Det tildeles midler to ganger årlig. Søknadsfristene er 1. mars og 1. september. Det kan ikke tildeles midler til søkere mer en gang hvert kalenderår.

Hva må søknaden inneholde:

Søknaden må være skriftlig og sendes som e-post eller brev. Den må inneholde oversikt (budsjett/kalkyle) over hva det søkes om støtte til. Det må legges ved dokumentasjon på diagnose og kopi av siste skatteoppgjør samt kontonummer som eventuelt tilskudd skal overføres til.

Søknad sendes til:

Stiftelsen Haug Boliger, Moloveien 5, 6004 Ålesund
eller e-post:
Spørsmål rettes til forretningsfører Åse Bjørlykhaug tlf. 930 15 859.